top of page
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
VR Goggles

Bättre Utbildningsval

Bidra till forskning om ökad jämställdhet i utbildningsval i Sverige

Intresserad?

kontakta oss på kontakt@utbildningsval.se

 

FORSKNINGSPROJEKTET

BÄTTRE UTBILDNINGSVAL

Vi är forskare vid Lunds universitet, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms Universitet. Vi vill stödja skolors arbete med studie- och yrkesvägledning genom att undersöka hur informationsinsatser och yrkesverksamma förebilder påverkar utbildningsval bland elever.

VÅR FRAMTID

Sverige ligger efter vad gäller jämställdhet i utbildningsval

- Det finns stora skillnader mellan könen i val av utbildningsinriktning och yrke, trots att Sverige beskrivs som ett av världens mest jämställda länder.

- Jämställdheten inom STEM-utbildning (Science, Technology, Engineering, Mathematics) har inte ökat de senaste 20 åren.

- Redan på gymnasienivå är flickor underrepresenterade inom naturvetenskap och teknik.

- Endast en tredjedel av civilingenjörsstudenterna var kvinnor år 2015, trots att kvinnor utgjorde över 60 procent av de högskolestuderande.

VILKEN ROLL HAR FÖREBILDER FÖR UNGAS UTBILDNINGSVAL?

 

Snart är det dags igen för unga att söka till gymnasiet och universitet/högskola. Vi vill nu komma i kontakt med grundskolor och gymnasieskolor och ett antal yrkesverksamma kvinnor och män med teknisk/naturvetenskaplig bakgrund. Ett problem i svensk utbildning är att få kvinnor väljer naturvetenskaps- och ingenjörsutbildningar trots att dessa ofta ger goda karriärmöjligheter.

Projektet kommer bidra med ny kunskap om vilka mekanismer som hindrar underrepresenterade grupper från att söka sig till attraktiva utbildningar och yrken som de egentligen är intresserade av, och hur dessa bäst kan motverkas. 

 

När? Hösten och vintern 2024

Var? På skolor i södra och mellersta Sverige

Vi söker skolor och yrkesverksamma personer som vill delta och bidra till forskning om jämställda utbildningsval

 

ANMÄL DITT INTRESSE

För intresseanmälan och frågor: kontakt@utbildningsval.se

bottom of page