top of page

För skolor

DELTA I FORSKNING OM JÄMSTÄLLDHET OCH UTBILDNINGSVAL

Vi vill undersöka hur yrkesinformation eller inspirerande förebilder kan hjälpa ungdomar att beakta en bredd på utbildningar, samt hur ett besök av yrkesverksam förebild kan ändra på könsstereotypa uppfattningar om utbildningsval. En förebild är en yrkesverksam person som eleverna kan känna igen sig själva i och inspirera dem olika utbildningarna och yrken.. För att genomföra projektet vill vi besöka era elever som går i nian på er skola.

BOKA IN STUDIEBESÖK

 

Vid vissa besök kommer en förebild att hålla en presentation om sig själv och sitt arbete. I jämförelsesyfte kommer vi i vissa klasser i stället att be en lärare eller syv presentera mer allmän information om utbildnings- och karriärval. I en tredje grupp 9e klasser presenteras ingen information. Alla som ger en presentation får en förberedande träning av oss.

 

Bidra till forskning om ökad jämställdhet i utbildningsval i Sverige

Intresserad?

kontakta oss på kontakt@utbildningsval.se

 

VAD ÄR VIKTIGT FÖR ELEVERNA?

 

För att förstå vad som är viktigt när eleverna väljer sin framtida utbildning behöver vi också ställa frågor till eleverna och samla in data. Därför kommer eleverna att få besvara en kort enkät i samband med första besöket som sedan följs upp av en uppföljningsenkät ca 2-4 veckor senare. Detta innebär två besök per klass i åk 9 med ca 2-4 veckors mellanrum.  

Vår förhoppning är att er skola vill vara med i detta viktiga forskningsprojekt som stöds av Kungliga Vetenskapsakademin och Familjen Kamprad Stiftelse. Vår övertygelse är att detta kan hjälpa både eleverna och skolan. Förutom de två besöken tar det minimalt med tid för er. Allt organiseras av oss. 

När? Hösten och vintern 2024

Var? På skolor i södra mellersta Sverige

Vår förhoppning är att er skola vill vara med i detta viktiga forskningsprojekt som stöds av Kungliga Vetenskapsakademin och Familjen Kamprads Stiftelse

 

ANMÄL DITT INTRESSE

För intresseanmälan och frågor: kontakt@utbildningsval.se

bottom of page